1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
  4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta w Sklepie Internetowym.
  5. Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Klienta może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym calu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.