Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca –Właściciel serwisu - F.H.U. Jparkiet s.c. Lucyna Jarecka & Łukasz Jarecki, ul. Krakowska 2 B, 32-020 Wieliczka, NIP:8681760910 REGON: 356704136, nr konta bankowego: 74 1140 2004 0000 3002 7995 4611 mBank SA. Adres strony internetowej: www.parkietowy.pl; adres e-mail: sklep@parkietowy.pl; tel. 790 830 890
 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dający możliwość zamawiania Towarów przez Internet, działający pod adresem www.parkietowy.pl.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT.
 6. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 7. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru.
 8. Konto użytkownika – zabezpieczony hasłem i loginem nadanym indywidualnie przez Klienta zasób dostępu do funkcji Sklepu Internetowego umożliwiający przeglądanie składanych przez siebie zamówień w przyszłości oraz dokonywanie zakupów Towarów w przyszłości bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych identyfikujących go.


Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem/Konsumentem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:
  • poczty elektronicznej, po stronie Sprzedawcy: sklep@parkietowy.pl
   • telefon komórkowy 790 830 890 (opłata za połączenie wg taryfy operatora),
 1. Warunkiem zamówienia Towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza zawierającego dane kontaktowe i dane do wysyłki zamawianego przez Klienta Towaru oraz akceptacja Regulaminu i Polityki cookies.
 2. Treść Regulaminu oraz Polityki cookies dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Przy dokonywania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza, gdzie potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Klient ma zakaz za pośrednictwem Sklepu Internetowegodo dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3

 1. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 3. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 4. Do rozpoznawania i rozstrzygania spraw objętych i nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Warunki techniczne Sklepu Internetowego

§ 4

 1. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej e-mail.
 2. Konto e-mail jest niezbędne do dokonania zakupu Towaru.
 3. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu utrzymania sesji, dzięki której Klient może płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Towarów w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

Cena i właściwości Towaru

§ 5

 1. Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:
 2. Zawierają podatek VAT 23%.
 3. W przypadku zamówienia towaru wraz z usługą przez klienta indywidualnego VAT 8%. W pozostałych przypadkach VAT 23%.
 4. Podawane są w złotych polskich,
 5. Nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towaru oraz formy płatności.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Odcienie kolorów produktów prezentowanych na zdjęciach mogą być nieco inne. (zależy to głównie od oświetlenia lub ustawień i jakości monitora). W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.
 10. Opis produktu zgodny z etykietą na danym produkcie.

§ 6

W przypadku wątpliwości co do prezentowanego w Sklepie Internetowym Towaru i jego właściwości Klient może zasięgnąć informacji od Sprzedającego za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w zakładce „Kontakt”.

Warunki składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym

§ 7

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie (w godzinach kontaktu telefonicznego nr 790 830 890).
 2. Klient może składać zamówienia na Towar dostępny w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Klient po wejściu do Sklepu Internetowego, składa zamówienie, wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, przez wskazanie na Stronie produktowej zamawianej ilości Towaru oraz wybór polecenia „dodaj do koszyka”.
 4. Klient w Koszyku:
 • Określa sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru lub wskazuje na odbiór Towaru w Punkcie odbioru,
 • Określa dogodny sposób płatności za Towar,
 • Potwierdza zamówienie.

§ 8

 1. Klient może również założyć w Sklepie Internetowym Konto użytkownika.
 2. Do założenia Konta użytkownika niezbędne jest wpisanie swojego adresu email oraz nadanie hasła do logowania w przyszłości, celem identyfikacji Klienta.
 3. Założenie Konta użytkownika w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne.

§ 9

 1. Po wyborze w Sklepie Internetowym wszystkich interesujących Towarów, Klient klika na polecenie „Koszyk” a następnie „Przejdź do realizacji zamówienia”,
 2. Po weryfikacji zgodności zawartości Koszyka z oczekiwaniami należy rozpocząć proces składania zamówienia poprzez wypełnienie kolejno następujących opcji:
 3. Zaloguj się – formularz umożliwiający zalogowanie Klienta do Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania przez niego loginu i hasła, możliwość założenia nowego konta lub wypełnienie formularza adresowego bez rejestracji (szybkie zakupy).
 4. Adres – jeśli adres dostawy jest inny niż adres logowania uzupełnij odpowiednie pola. W przeciwnym razie możesz przejść dalej. Na tej zakładce możesz również dodać komentarz do swojego zamówienia (sugestie, zapytania).
 5. Wysyłka - należy wybrać jedną z dostępnych metod i kosztów przesyłki Towaru do Klienta lub wskazać chęć odbioru Towaru w Punkcie odbioru używając opcji „odbiór osobisty”. W tym dziale należy również zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu.
 6. Płatność - W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy niż domyślna, w tym miejscu, udostępnia się wybór metod płatności. Poprzez Sklep Internetowy istnieje możliwość zapłaty:
   • Kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24.
   • Przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.
   • Przelewem bankowym, forma płatności dla Klientów/ Konsumentów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer i dane rachunku bankowego Sprzedawcy do dokonania zapłaty przelewem zostanie wyświetlony po potwierdzeniu realizacji zamówienia.
 7. Potwierdzam zamówienie – po kliknięciu w wybrany sposób płatności, pojawi się ekran, na którym zostanie wyświetlony zamawiany Towar oraz dane o kosztach i wysyłce Towaru. Kliknięcie „Potwierdzam zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Na tym poziomie zostaną również wyświetlone dane kontaktowe Sprzedającego oraz numer rachunku bankowego.
 8. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta automatycznie wysyłany jest ze Sklepu Internetowego e-mailz informacjami o złożonym zamówieniu.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Wystawiamy paragony lub faktury VAT.


Czas realizacji zamówienia

§ 10

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie Sprzedawcy i nie może być dłuższy, niż 30 dni licząc od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Na Stronie produktowej każdego Towaru wskazany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, liczony jako dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem lub w jakim czasie Towar będzie dostępny w Punkcie odbioru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta innego sposobu dostawy, niż wysyłka za zapłatą przy odbiorze Towaru (za pobraniem), czas realizacji zamówienia podany na Stronie produktowej liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą, na jaką opiewa zamówienie.

Odstąpienie od umowy

§ 11

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od otrzymania produktu zgodnie z Załącznikiem nr 1.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:                                                                                          - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,  - zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Klientowi zapłaconą cenę za Towar na rachunek bankowy wskazany przez klienta lub gotówką w Punkcie odbioru.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i taki produkt zostanie wykonany na jego indywidualne zamówienie.

 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Reklamacje

§ 12

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się,
  że istniała ona w chwili wydania.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.Jeśli Sprzedawca nie odpowie Klientowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ustępu 4 oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 6. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie 4, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Klient nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 7. Po otrzymaniu zakupionych produktów kupujący powinien sprawdzić stan przedmiotów, w szczególności, czy nie zostały uszkodzony podczas transportu. (W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, kupujący powinien poinformować sprzedającego o zaistniałym fakcie, w celu ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji)

Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon, faktura) na następujący adres:
JPARKIET, ul. Krakowska 2 B, 32-020 Wieliczka.

Ochrona danych osobowych

§ 13

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Klienta może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym calu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego parkietowy.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy:
 5. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225),
 6. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
 7. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 8. Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), zgodnie z regulacjami Rozporządzenia niniejszym informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Procesorem jest: FHU JPARKIET s.c. Lucyna Jarecka, Łukasz Jarecki z siedzibą w Wieliczce, ul. Krakowska 2 B, 32 – 020 Wieliczka, posiadająca NIP 8681760910, REGON 356704136.

2. Podane dane osobowe uzyskane przez Procesora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Procesorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Procesora umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w następujących celach:
- realizacji umowy zawartej przez Państwa z Procesorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
- wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
- obrony Procesora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Procesora roszczeń.

3. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora/Procesora przez okres obowiązywania umowy do czasu:
- upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,
- albo do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 10.08.2014. i wchodzi w życie z dniem 17.08.2014.